komisja Kultury Sportu i Turystyki

Autor: Administrator serwisu

27/01/2017 16:30

posiedzenie  Komisji Kultury, Sportu i Turystyki odbędzie się we wtorek 31 stycznia 2017 roku o godzinie 16:30 w sali 5a bud. C Urzędu Miasta Otwocka.

Proponowany porządek obrad Komisji Kultury, Sportu i Turystyki:

1.  Sprawy organizacyjne i porządkowe:
            a) Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
            b) Przyjęcie porządku obrad.

2.   Rozpatrzenie i zaopiniowanie wniosku skierowanego przez PJZ -o nadanie

      nazwy ulicy, drogi gminnej na terenie dz.ew.151/9 i 146/6 obr.28

    - Projektu uchwały w sprawie nadania nazwy „Stanisława Ignacego Witkiewicza”.

3.   Rozpatrzenie pisma skierowanego przez Klub Sportowy VULKAN Wólka Mlądzka.

4.   Rozpatrzenie i zaopiniowanie pisma skierowanego przez Fundację Promocji Kultury „Otwarte”

5.   Wybranie członków Komisji Stypendialnej

6.   Sprawy różne i wolne wnioski.
7.   Zakończenie obrad