Komisja Kultury, Sportu i Turystyki

Autor: Administrator serwisu

27/12/2016 16.15

Posiedzenie Komisji Kultury, Sportu i Turystyki odbędzie się w czwartek 29 grudnia 2016 roku o godzinie 16:15 w sali 5a bud. C Urzędu Miasta Otwocka.

Proponowany porządek obrad Komisji Kultury, Sportu i Turystyki:

1. Sprawy organizacyjne i porządkowe:
          a) Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
           b) Przyjęcie porządku obrad.

2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie wniosku skierowanego przez:

a) Otwocki Klub Pojazdów Zabytkowych „OLDTIMER”;

b) Ks. Jana Śmigasiewicza w sprawie „SACROSONG–2017”;

c) Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy Nr 2 Dla Dzieci Niesłyszących i Słabosłyszących;

d) Klub Sztuk Walk „SOKUDO”;

e) Zespół Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Otwocku;

f) Stowarzyszenie Otwocka Liga Szóstek Piłkarskich;

g) KS Vulkan Wólka Mlądzka;

h) Orkiestrę Detą „GLORIA”;

i) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Otwocku.

3. Sprawy różne i wolne wnioski.

4. Zakończenie obrad.