Komisja Kultury Sportu i Turystyki

Autor: Administrator serwisu

20/10/2016 17.15

Komisja Kultury, Sportu i Turystyki odbędzie się we wtorek 25 października 2016 roku o godz. 17:15 w sali 5a bud. C Urzędu Miasta Otwocka.

Proponowany porządek obrad Komisji Kultury, Sportu i Turystyki:

1. Sprawy organizacyjne i porządkowe:
           a) Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
           b) Przyjęcie porządku obrad.

2. Rozpatrzenie wniosku skierowanego przez P. D. W. z dn.16.08.2016 r.

3. Wstępne przedstawienie rozwiązań w zakresie organizacji piłki nożnej w Otwocku. Wniosek skierowany przez P. G. A. K.

4. Sprawy różne i wolne wnioski.

5. Zakończenie obrad.