Komisja Kultury Sportu i Turystyki

Autor:

08/07/2016 18:00

Posiedzenie  Komisji Kultury, Sportu i Turystyki odbędzie się w środę 13 lipca 2016 roku o godzinie 18:00 w sali 5a bud. C Urzędu Miasta Otwocka.

Proponowany porządek obrad Komisji Kultury, Sportu i Turystyki:

1. Sprawy organizacyjne i porządkowe:
           a) Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
           b) Przyjęcie porządku obrad.

2. Dyskusja nad pismem Fundacji „Nad Świdrem – Majówkowe perspektywy” z dn. 25.05.2016 r. (data wpł. 27.05.2016 r.) w sprawie konkursu na zarządzanie plażą miejską.
3. Zaopiniowanie wniosku Fundacji Domowe Hospicjum Dziecięce Promyczek z dnia 17.05.2016 (data wpł. 17.05.2016 r.).

4. Zaopiniowanie wniosku Folly Day Business Events/F.U.H. „MAK” z dnia 15.06.2016 (data wpł. 17.06.2016 r.) w sprawie wsparcia inicjatywy lokalnej.

5.Dyskusja na temat uregulowania stanu własności nieruchomości znajdującej się przy ul. Sportowej 1 w Otwocku.

6. Sprawy różne i wolne wnioski.
7. Zakończenie obrad.