Komisja Kultury, Sportu i Turystyki

Autor: Biuro Rady Miasta

08/01/2020

Posiedzenie Komisji Kultury, Sportu i Turystyki odbędzie się w dniu 16 stycznia 2020 roku o godz. 18.00 w auli Urzędu Miasta Otwocka przy ul. Armii Krajowej 5.

Proponowany porządek obrad:

  1. Stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
  3. Zaopiniowanie pisma Fundacji Dobra Przestrzeń z dnia 17.10.2019 r.
  4. Zaopiniowanie pisma Stowarzyszenia Pomagamy Pomagać z dnia 13.12.2019 r.
  5. Zaopiniowanie pisma Stowarzyszenia Kolekcjonerów Broni Palnej PW 1944 z siedzibą w Otwocku z dnia 13.12.2019 r.
  1. Sprawy różne, wolne wnioski.
  2. Zakończenie posiedzenia.