Komisja Kultury, Sportu i Turystyki

Autor: Biuro Rady Miasta

09/12/2019

Posiedzenie Komisji Kultury, Sportu i Turystyki odbędzie się w dniu 12 grudnia 2019 roku o godz. 17.30 w auli Urzędu Miasta Otwocka przy ul. Armii Krajowej 5.

Proponowany porządek obrad:

  1. Stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
  3. Zaopiniowanie pisma UKS Jastrzębie-Śródborów z dnia 09.10.2019 r.
  4. Zaopiniowanie pisma Fundacji Dobra Przestrzeń z dnia 17.10.2019 r.
  5. Zaopiniowanie pisma Miejskiej Rady Seniorów z dnia 07.11.2019 r.
  1. Sprawy różne, wolne wnioski.
  2. Zakończenie posiedzenia.