Komisja Kultury, Sportu i Turystyki

Autor: Barbara Paylar Biuro Rady Miasta Otwocka

17/06/2019 18.00

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Kultury, Sportu i Turystyki w dniu 18 czerwca 2019 roku, które rozpocznie się w filii Nr 3 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Żeromskiego 16 o godzinie 18:00.

Proponowany porządek obrad:

  1. Sprawy organizacyjne i porządkowe:
     a. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
     b. przyjęcie porządku obrad.
  2. Wizja w terenie w fili Nr 3 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Otwocku w związku
    z wnioskiem Dyrektora o przesunięcie środków na cele remontowe. Zaopiniowanie wniosku.

Ciąg dalszy posiedzenia w auli Urzędu Miasta Otwocka od godz. 18.30.

3. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Otwocku.

4. Rozpatrzenie wniosku Klubu Sportowego „Wojownik” o dofinansowanie zakupu umundurowania i wyposażenia dla Grupy Rekonstrukcji Historycznej „Wyklęci”.

5. Rozpatrzenie wniosku Warszawskiego Klubu Kolarskiego o dofinansowanie organizacji wyścigu Pucharu Mazowsza (finał w Otwocku).

6. Sprawy różne, wolne wnioski.

7. Zakończenie posiedzenia.