Komisja Kultury, Sportu i Turystyki

Autor: Biuro Rady Miasta

30/07/2018 18.00

Posiedzenie Komisji Kultury, Sportu i Turystyki odbędzie się we wtorek 31 lipca 2018 roku o godz. 18:00 w sali 5a bud. C Urzędu Miasta Otwocka.

Proponowany porządek obrad Komisji Kultury, Sportu i Turystyki:

1.  Sprawy organizacyjne i porządkowe:

  a) Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,

  b) Przyjęcie porządku obrad.

2. Rozpatrzenie pisma skierowanego przez „Stop- Klatka Stowarzyszenie Praktyków Dramy” z dn. 02.07.2018 r.

3. Rozpatrzenie pisma skierowanego przez p. I. S. z dn.05.07.2018 r. dotyczące programu BEACH HALA POLSKA.

4. „OTWOCKI ROWER MIEJSKI”.

5. Sprawy różne i wolne wnioski.

6. Zakończenie obrad.