Komisja Kultury, Sportu i Turystyki

Autor:

24/07/2018 18.00

Posiedzenie Komisji Kultury, Sportu i Turystyki odbędzie się w czwartek 26 lipca 2018 roku o godz. 18:00 w sali 5a bud. C Urzędu Miasta Otwocka.

Proponowany porządek obrad Komisji Kultury, Sportu i Turystyki:

1.  Sprawy organizacyjne i porządkowe:

  a) Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,

  b) Przyjęcie porządku obrad.

2. Rozpatrzenie pisma z dn. 05.07.2018 r. skierowanego przez pana O. P.

3. Rozpatrzenie pisma skierowanego przez pana J. S. z dn. 09.07.2018 r. dotyczącego sprawy „Skateparku” w Otwocku.

4.  Rozpatrzenie pisma skierowanego przez „stop- klatka Stowarzyszenie Praktyków Dramy” z dn. 02.07.2018 r.

5. Sprawy różne i wolne wnioski.

6. Zakończenie obrad.