Komisja Kultury, Sportu i Turystyki

Autor: Biuro Rady Miasta

28/05/2018 18.00

Posiedzenie  Komisji Kultury, Sportu i Turystyki odbędzie się we wtorek 29 maja 2018 roku o godz. 18:00  w sali 5a bud. C Urzędu Miasta Otwocka.

 

Proponowany porządek obrad Komisji Kultury, Sportu i Turystyki:

1.  Sprawy organizacyjne i porządkowe:  

  a) Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,  

  b) Przyjęcie porządku obrad.

2. Zapoznanie się z pismem z dn.16.04.2018r. Skierowanego przez OCK.

3. Omówienie pisma skierowanego przez Stowarzyszenie Klub Twórczego Myślenia w/s budowy miejsca pamięci „KU CZCI IRENY SENDLEROWEJ”.

4.  Rozpatrzenie pisma z dnia 25.04.2018r. Złożonego przez Pana Jana Bieleckiego w/s upamiętnienia  grobu porucznika AK Edwarda Bieleckiego ps. „Wyżeł”.

5. Sprawy różne i wolne wnioski.

6. Zakończenie obrad.