Komisja Kultury, Sportu i Turystyki

Autor: Biuro Rady Miasta

27/11/2017 18.00

Posiedzenie Komisji Kultury, Sportu i Turystyki odbędzie się w środę 29  listopada  2017 roku o godzinie 18:00 w sali 5a bud. C Urzędu Miasta Otwocka.

Proponowany porządek obrad Komisji Kultury, Sportu i Turystyki:

1.  Sprawy organizacyjne i porządkowe:
  a) Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
  b) Przyjęcie porządku obrad.

2.  Dyskusja nad powstaniem OKiS oraz analiza zmiany statutu OCK.

3.  Omówienie form współpracy  OKS z miastem Otwock.

4.  Sprawy różne i wolne wnioski.

5.  Zakończenie obrad.