Komisja Kultury Sportu i Turystyki

Autor: Administrator serwisu

18/07/2017 18:00

Posiedzenie  Komisji Kultury, Sportu i Turystyki odbędzie się w czwartek 20 lipca 2017 roku o godzinie 18:00  w sali 5a bud. C Urzędu Miasta Otwocka.

Proponowany porządek obrad Komisji Kultury, Sportu i Turystyki:

1.  Sprawy organizacyjne i porządkowe:
 a) Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
 b) Przyjęcie porządku obrad.

2.  Rozpatrzenie pisma skierowanego przez P P M z dn. 21.06.2017r.- Delphy Records

      LTD.

3.   Rozpatrzenie pisma z dn.21.06.2017r. Skierowanego przez Fundację Domowe Hospicjum

      Dziecięce „ PROMYCZEK”.

4.  Rozpatrzenie oraz zaopiniowanie pisma z dn. 21.06.2017r. Przez UKS Duet.

5.  Dyskusja nad możliwymi formami powołania MOSiR w Otwocku- Prezentacja.

6.  Sprawy różne i wolne wnioski.
7.  Zakończenie obrad.