Komisja Kultury Sportu i Turystyki

Autor: Administrator serwisu

10/07/2017 17:00

Komisji Kultury, Sportu i Turystyki odbędzie się we wtorek 11 lipca 2017 roku o godzinie 17:00 która rozpocznie się w sali 5a bud. C Urzędu Miasta Otwocka.

Proponowany porządek obrad Komisji Kultury, Sportu i Turystyki:

1.  Sprawy organizacyjne i porządkowe:
 a) Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
 b) Przyjęcie porządku obrad.

2.  Wyjazdowa komisja do pracowni P R K oraz rozpatrzenie pisma z dn.18.04.2017r.

3.   Wyjazdowa komisja na Otwocką Plażę Miejską celem omówienia funkcjonowania.

- omówienie pisma skierowanego przez Fundację „Nad Świdrem Przystań- Majówkowe  perspektywy” z dn. 26.04.2017r.

4.  Sprawy różne i wolne wnioski.
5.  Zakończenie obrad.