Komisja Kultury Sportu i Turystyki

Autor: Administrator serwisu

23/06/2017 18:00

posiedzenie  Komisji Kultury, Sportu i Turystyki odbędzie się w środę 28 czerwca 2017 roku o godzinie 18:00 w sali 5a bud. C Urzędu Miasta Otwocka.

Proponowany porządek obrad Komisji Kultury, Sportu i Turystyki:

1.  Sprawy organizacyjne i porządkowe:
 a) Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
 b) Przyjęcie porządku obrad.

2.  Rozpatrzenie oraz zaopiniowanie pisma zadekretowanego dn. 25.04.2017r. Skierowanego przez

     Stowarzyszenie Sportowy Otwock.

3.  Rozpatrzenie pisma zadekretowanego dn.20.03.2017r. Dotyczącego propozycji lokalizacji

      samoobsługowej stacji napraw rowerów.

4.  Rozpatrzenie pisma z dn. 21.04.2017r. Pani B. M.

5.  Rozpatrzenie oraz zaopiniowanie pism z dn.29.05.2017r. i dn.16..05.2017r. Dotyczących

     wykonania repliki historycznej pompy.

6.  Sprawy różne i wolne wnioski.
7.  Zakończenie obrad.