Komisja Kultury, Sportu i Turystyki

Autor: Administrator serwisu

26/05/2017 18.00

Posiedzenie Komisji Kultury, Sportu i Turystyki odbędzie się w środę 31 maja 2017 roku o godzinie 18:00 w sali 5a bud. C Urzędu Miasta Otwocka.

Proponowany porządek obrad Komisji Kultury, Sportu i Turystyki:

1.  Sprawy organizacyjne i porządkowe:
     a) Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
     b) Przyjęcie porządku obrad.

2.  Rozpatrzenie oraz zaopiniowanie pisma zadekretowanego dn. 25.04.2017 r. skierowanego przez Stowarzyszenie Sportowy Otwock.

3.  Rozpatrzenie pisma zadekretowanego dn. 20.03.2017 r. dotyczącego propozycji lokalizacji samoobsługowej stacji napraw rowerów.

4.  Rozpatrzenie pisma przekazanego przez Klub Sportowy „Freestyle Family”.

5.  Omówienie możliwości powstania wypożyczalni rowerów w Otwocku- stacji veturilo.

6Rozpatrzenie pisma skierowanego przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej z dnia dekretacji 12.05.2017 r.

7.  Sprawy różne i wolne wnioski.
8.  Zakończenie obrad.