Komisja Kultury, Sportu i Turystyki

Autor: Administrator serwisu

16/05/2017 17.00

Posiedzenie Komisji Kultury, Sportu i Turystyki odbędzie się w czwartek 18 maja 2017 roku o godzinie 17:00 w sali 5a bud. C Urzędu Miasta Otwocka.

Proponowany porządek obrad Komisji Kultury, Sportu i Turystyki:

1.  Sprawy organizacyjne i porządkowe:
            a) Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
            b) Przyjęcie porządku obrad.

2.  Rozpatrzenie pisma z dn. 20.03.2017 r. Pana Konrada Bronowskiego w sprawie projekcji filmu „Wyklęty”.

3.  Zaopiniowanie pisma skierowanego przez Fundację MOSTY z dn. 20.03.2017 r.

4.  Sprawa zwiększenia dotacji na Otwockie Centrum Kultury.

5.  Rozpatrzenie oraz zaopiniowanie pisma z dn. 26.04.2017 r. skierowanego przez Panią Ninę Terentiew w sprawie organizacji Dnia Dziecka w dniu 3.06.2017 r.

6Rozpatrzenie pisma „Otwockiej Fundacji Sportu i Rekreacji- Chuck” z dn. 23.03.207 r.

7.  Pismo skierowane przez Klub Sportowy „Freestyle Family” z dn. 31.03.2017 r.

8.  Sprawy różne i wolne wnioski.
9.  Zakończenie obrad.