Komisja Kultury, Sportu i Turystyki

Autor: Administrator serwisu

25/04/2017 18.00

Posiedzenie Komisji Kultury, Sportu i Turystyki odbędzie się w czwartek 27 kwietnia 2017 roku o godzinie 18:00 w sali 5a bud. C Urzędu Miasta Otwocka.

Proponowany porządek obrad Komisji Kultury, Sportu i Turystyki:

1. Sprawy organizacyjne i porządkowe:

a) Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum, 

b) Przyjęcie porządku obrad.

2 Rozpatrzenie pisma skierowanego dn.14.03.2017r. w sprawie wydanego Albumu z okazji 90-lecia Teatru im. Jaracza przez OCK.

3. Plany i funkcjonowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Otwocku.

4. Przedstawienie koncepcji Renaturyzacji Rzeki Świder.

5. Sprawy różne i wolne wnioski.

6. Zakończenie obrad.