Komisja Kultury, Sportu i Turystyki

Autor:

14/03/2017 18.00

Posiedzenie Komisji Kultury, Sportu i Turystyki odbędzie się w czwartek 16 marca 2017 roku o godzinie 18:00 w sali 5a bud. C Urzędu Miasta Otwocka.

Proponowany porządek obrad Komisji Kultury, Sportu i Turystyki:

1.  Sprawy organizacyjne i porządkowe:
            a) Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
            b) Przyjęcie porządku obrad.

2.   Rozpatrzenie pisma skierowanego przez TKKF „APOLLO” z dn. 23. 01. 2017 r.

3.   Zaopiniowanie pisma z dn. 10. 02. 2017 r. skierowanego przez Stowarzyszenie „Przywrócić Dzieciństwo” TPDUI im. Kazimierza Lisieckiego „DZIADKA” Koło terenowe „Świder”.

4.   Rozpatrzenie pisma skierowanego przez Towarzystwo Sportowe „MERAN” z dn. 07. 02. 2017 r.

5.   Zaopiniowanie wniosku skierowanego przez Pan Dariusza Węgrowicza z dn. 24. 01. 2017 r.

6.   Rozpatrzenie oraz zaopiniowanie wniosku złożonego w dn. 08. 02. 2017 r. przez Radnego Pana Marka Leśkiewicza.

7.   Sprawy różne i wolne wnioski.
8.   Zakończenie obrad.