Komisja Kultury, Sportu i Turystyki

Autor:

21/04/2016 17:00

odbędzie się w poniedziałek (25.04.2016 r.) o godz. 17:00 w bud. C pok. 5A urzędu Miasta Otwocka

Proponowany porządek obrad Komisji Kultury, Sportu i Turystyki:

  1. Sprawy organizacyjne i porządkowe:

a)      Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,

b)      Przyjęcie porządku obrad.

2. Rozpatrzenie pisma z dn. 04.04.2016 r. skierowanego przez A. G. dyrektora teatru Grot.

3. Rozpatrzenie pisma z dn. 17.03.2016 r. skierowanego przez Stowarzyszenie VULCAN Wólka Mlądzka w sprawie jubileuszu 30-lecia klubu sportowego.

4. Rozpatrzenie pisma z dnia 16.12.2015  skierowanego przez Automobil klub Rzemieślnik.

5. Udzielenie odpowiedzi na pismo przekazane w dniu 08.04.2016 przez Prezydenta Miasta Otwocka (pismo W. K.).

6. Rozpatrzenie pisma z dnia 04.04.2016 skierowanego przez ks. Jana Śmigasiewicza.

7. Sprawy różne i wolne wnioski.

8. Zakończenie obrad.