Komisja Kultry Sportu i Turystyki

Autor:

31/03/2017 17:30

posiedzenie  Komisji Kultury, Sportu i Turystyki odbędzie się we wtorek 04 kwietnia 2017 roku o godzinie 17:30 w sali 5a bud. C Urzędu Miasta Otwocka.

Proponowany porządek obrad Komisji Kultury, Sportu i Turystyki:

1.  Sprawy organizacyjne i porządkowe:
            a) Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
            b) Przyjęcie porządku obrad.

2.   Rozpatrzenie pism skierowanych przez UKS Karate Shinkyokushin w Otwocku:

     - „Wakacyjna  przygoda z karate dla całych rodzin – II edycja” z dn.07.03.2017r.

     - „Spływ kajakowy połączony ze wspólnym treningiem karate” z dn.20.03.2017r.

3.   Rozpatrzenie pisma skierowanego dn.14.03.2017r. W sprawie wydanego Albumu z okazji

      90-lecia Teatru im. Jaracza przez OCK.

4.   Omówienie funkcjonowania Otwockiego Centrum Kultury.

5.   Plany i funkcjonowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Otwocku.

6.   Sprawy różne i wolne wnioski.
7.   Zakończenie obrad.