Komisja Kultury Sportu i Turystyki

Autor:

12/08/2016 18:15

posiedzenie Komisji Kultury Sportu i Turystyki odbędzie się we wtorek 16 sierpnia 2016 roku o godzinie 18:15 w sali 5a bud. C Urzędu Miasta Otwocka.


Proponowany porządek obrad Komisji Kultury, Sportu i Turystyki:


1.  Sprawy organizacyjne i porządkowe:
           a) Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
           b) Przyjęcie porządku obrad.

2.   Dyskusja  w sprawie porozumienia międzygminnego oraz realizacji projektu pod nazwą

      Turystyczne zagospodarowanie „Doliny Środkowej Wisły” zwanej Urzeczem.

3.   Szczegółowe omówienie wydarzeń związanych z obchodami „100- lecia Miasta Otwocka”.

4.   Sprawy różne i wolne wnioski.
5.   Zakończenie obrad