Komisja Inwestycji i Gospodarki Miejskiej oraz Komisja Planowania Przestrzennego

Autor: Biuro Rady Miasta

18/05/2023 16:00

Połączone posiedzenie Komisji Inwestycji i Gospodarki Miejskiej, oraz Komisji Planowania Przestrzennego odbędzie się w dniu 24 maja 2023 r. (środa)  o godz. 16:00.

Posiedzenie Komisji zostanie przeprowadzone w trybie zdalnym, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość z Urzędu Miasta Otwocka przy ul. Armii Krajowej 5 w Otwocku.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
  3. Omówienie i zaopiniowanie uwag nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Otwocka złożonych do projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.
  4. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.
  5. Sprawy różne, wolne wnioski.
  6. Zakończenie obrad.