Komisja Inwestycji i Gospodarki MIejskiej oraz Komisja Planowania Przestrzennego

Autor: Biuro Rady Miasta

01/10/2021 16:00

Połączone posiedzenie Komisji Inwestycji i Gospodarki Miejskiej oraz Komisji Planowania Przestrzennego odbędzie się w dniu 06 października 2021 r. (środa) o godz. 16:00.

Posiedzenie Komisji zostanie przeprowadzone w trybie zdalnym, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość z Urzędu Miasta Otwocka przy ul. Armii Krajowej 5 w Otwocku.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
  3. Przedstawienie i zaopiniowanie pisma Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 06.09.2021 r. dotyczącego wniosku Spółki Amest Otwock Sp z o.o.
  4. Przedstawienie dokumentacji projektowej na realizację ul. Grzybowej wraz z zaopiniowaniem pisma mieszkańców Otwocka w sprawie zwiększenia zakresu inwestycji drogowej, realizowanej ww. ulicy (nr 12115/21/DI).
  5. Sprawy różne, wolne wnioski.
  6. Zakończenie obrad.