Komisja Inwestycji i Gospodarki Miejskiej oraz Komisja Budżetu i Finansów

Autor: Biuro Rady Miasta

09/05/2022 15:00

Połączone posiedzenie Komisji Inwestycji i Gospodarki Miejskiej oraz Komisji Budżetu i Finansów odbędzie się w dniu 11 maja 2022 r. (środa) o godz. 15:00. Posiedzenie Komisji zostanie przeprowadzone w trybie zdalnym, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość z Urzędu Miasta Otwocka przy ul. Armii Krajowej 5 w Otwocku.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
  3. Przedstawienie i rozpatrzenie pisma Warszawskiego Banku Spółdzielczego z dnia 23.03.2022 roku (nr 9357/2022).
  4. Sprawy różne, wolne wnioski.
  5. Zakończenie obrad.