Komisja Inwestycji i Gospodarki Miejskiej

Autor: Biuro Rady Miasta

24/11/2022 18:00

Posiedzenie Komisji Inwestycji i Gospodarki Miejskiej odbędzie się w dniu 28 listopada 2021 r. (poniedziałek) o godz. 18:00.Posiedzenie Komisji zostanie przeprowadzone w trybie zdalnym, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość z Urzędu Miasta Otwocka przy ul. Armii Krajowej 5
w Otwocku.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
  3. Przedstawienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Otwocka na lata 2022-2025 z perspektywą do 2029 roku”.
  4. Sprawy różne, wolne wnioski.
  5. Zakończenie obrad.