Komisja Inwestycji i Gospodarki Miejskiej

Autor: Biuro Rady Miasta

15/06/2022 17:00

Posiedzenie Komisji Inwestycji i Gospodarki Miejskiej odbędzie się w dniu 20 czerwca 2022 r. (poniedziałek) o godz. 17:00.

Posiedzenie Komisji zostanie przeprowadzone w trybie zdalnym, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość z Urzędu Miasta Otwocka przy ul. Armii Krajowej 5 w Otwocku.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
  3. Przedstawienie i omówienie ostatecznej lokalizacji Samolotu TS-11 ISKRA.
  4. Sprawy różne, wolne wnioski.
  5. Zakończenie obrad.