Komisja Inwestycji i Gospodarki Miejskiej

Autor: Biuro Rady Miasta

04/04/2022 16:00

Posiedzenie Komisji Inwestycji i Gospodarki Miejskiej odbędzie się w dniu 06 kwietnia 2022 r. (środa) o godz. 16:00. Posiedzenie Komisji zostanie przeprowadzone w trybie zdalnym, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość z Urzędu Miasta Otwocka przy ul. Armii Krajowej 5 w Otwocku.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
  3. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uzgodnienia realizacji inwestycji celu publicznego w sąsiedztwie pomnika przyrody – drzewa gatunku iglicznia trójcierniowa w pasie ul. Warszawskiej w Otwocku.
  4. Omówienie i zaopiniowanie wniosku Wspólnoty Mieszkaniowej Park Hallera II (pismo z WGK z dnia 16.02.2022 r.) dotyczącego urządzeń na placu zabaw.
  5. Omówienie i zaopiniowanie pisma mieszkańca Otwocka z dnia 08.02.2022 r. w sprawie wykonania fragmentu ul. Wspaniałej.
  6. Sprawy różne, wolne wnioski.
  7. Zakończenie obrad.