Komisja Inwestycji i Gospodarki Miejskiej

Autor: Biuro Rady Miasta Magdalena Kniaziewicz

18/02/2022 15:15

Posiedzenie Komisji Inwestycji i Gospodarki Miejskiej odbędzie się w dniu 22 lutego 2022 r. (wtorek) o godz. 15:15.
Posiedzenie Komisji zostanie przeprowadzone w trybie zdalnym, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość z Urzędu Miasta Otwocka przy ul. Armii Krajowej 5 w Otwocku.
 
Proponowany porządek posiedzenia:
  1. Stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
  3. Przedstawienie i omówienie stanu realizacji inwestycji i remontów zawartych w budżecie miasta Otwocka na 2022 rok.
  4. Sprawy różne, wolne wnioski.
  5. Zakończenie obrad.