Komisja Inwestycji i Gospodarki Miejskiej

Autor: Biuro Rady Miasta

13/01/2022 12.30

Posiedzenie Komisji Inwestycji i Gospodarki Miejskiej odbędzie się w dniu 20 stycznia 2022 r. (czwartek) o godz. 12:30. Posiedzenie Komisji zostanie przeprowadzone w trybie zdalnym, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość z Urzędu Miasta Otwocka przy ul. Armii Krajowej 5 w Otwocku.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
  3. Omówienie i zaopiniowanie koncepcji budowy kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Otwocku.
  4. Sprawy różne, wolne wnioski.
  5. Zakończenie obrad.