Komisja Inwestycji i Gospodarki Miejskiej

Autor: Biuro Rady Miasta

05/07/2021 16:15

Posiedzenie Komisji Inwestycji i Gospodarki Miejskiej odbędzie się w dniu 07 lipca 2021 r. (środa) o godz. 16:15. Posiedzenie Komisji zostanie przeprowadzone w trybie zdalnym, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość z Urzędu Miasta Otwocka przy ul. Armii Krajowej 5
w Otwocku.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
  3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie wniosku firmy Mini Bus Komunikacja Prywatna Andrzej Mosak i Tadeusz Pleskot S.J. w sprawie dofinansowania funkcjonowania linii autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Otwocka na trasie do Mlądza oraz linii „Śródborów”.
  4. Sprawy różne, wolne wnioski.
  5. Zakończenie obrad.