Komisja Inwestycji i Gospodarki Miejskiej

Autor: Biuro Rady Miasta

08/06/2021 16:00

Posiedzenie Komisji Inwestycji i Gospodarki Miejskiej odbędzie się w dniu 09 czerwca 2021 r. (środa) o godz. 16:00.

Posiedzenie Komisji zostanie przeprowadzone w trybie zdalnym, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość z Urzędu Miasta Otwocka przy ul. Armii Krajowej 5 w Otwocku.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
  3. Przedstawienie i omówienie inwestycji realizowanych w ramach budżetu miasta Otwocka
    na 2021 rok.
  4. Przegląd wybranych inwestycji realizowanych na terenie miasta Otwocka. Wizja w terenie.
  5. Zakończenie obrad.