Komisja Inwestycji i Gospodarki Miejskiej

Autor: Biuro Rady Miasta Renata Trzpil

03/03/2021 15.30

ZMIANA: Rozpoczęcie komisji wraz z wizją lokalną odbędzie się na placu budowy przy ul. Poniatowskiego. Dalsza część komisji zostanie przeprowadzona w trybie zdalnym, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość z Urzędu Miasta Otwocka przy ul. Armii Krajowej 5 w Otwocku.

Zmiana porządku posiedzenia:

 1. Stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
 3. Przedstawienie i omówienie postępu prac budowlanych dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych, budowanych w systemie TBS przy ul. Poniatowskiego nr 33A i 33 B w Otwocku. Wizja w terenie.
 4. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu jej składania.
 5. Sprawy różne, wolne wnioski.
 6. Zakończenie obrad.

Posiedzenie Komisji Inwestycji i Gospodarki Miejskiej odbędzie się w dniu 10 marca 2021 r. (środa) o godz. 15:30. Posiedzenie Komisji zostanie przeprowadzone w trybie zdalnym, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość z Urzędu Miasta Otwocka przy ul. Armii Krajowej 5 w Otwocku.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
 3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu jej składania.
 4. Przedstawienie i omówienie postępu prac budowlanych dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych, budowanych w systemie TBS przy ul. Poniatowskiego nr 33A i 33 B w Otwocku. Wizja w terenie.
 5. Sprawy różne, wolne wnioski.
 6. Zakończenie obrad.