Komisja Inwestycji i Gospodarki Miejskiej

Autor: Biuro Rady Miasta Magdalena Kniaziewicz

13/01/2023 18:00

Posiedzenie Komisji Inwestycji i Gospodarki Miejskiej odbędzie się w dniu 17 stycznia 2023 r. (wtorek) o godz. 18:00.
Posiedzenie Komisji zostanie przeprowadzone w trybie zdalnym, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość z Urzędu Miasta Otwocka przy ul. Armii Krajowej 5 w Otwocku.

 Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
  3. Przedstawienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Otwocka do zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Karczew w sprawie lokalnego transportu zbiorowego – linii autobusowej uzupełniającej ZTM na trasie Otwock – Karczew.
  4. Przedstawienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli przejęcia przez Gminę Otwock od Skarbu Państwa nieruchomości, na których wybudowano drogi o znaczeniu lokalnym w ramach budowy drogi ekspresowej S17 oraz wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ze Skarbem Państwa – Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie przejęcia zadania zarządzania tymi drogami.
  5. Sprawy różne, wolne wnioski.
  6. Zakończenie obrad.