Komisja Inwestycji i Gospodarki Miejskiej

Autor: Biuro Rady Miasta

01/07/2022 14:30

Posiedzenie Komisji Inwestycji i Gospodarki Miejskiej odbędzie się w dniu 07 lipca 2022 r. (czwartek) o godz. 14:30. Posiedzenie Komisji zostanie przeprowadzone w trybie zdalnym, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość z Urzędu Miasta Otwocka przy ul. Armii Krajowej 5
w Otwocku.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
  3. Omówienie i zaopiniowanie pism mieszkańców Otwocka dotyczących zainstalowania progów zwalniających (pismo mieszkańców nr 1262/2021 oraz pismo Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 08.06.2022 r.).
  4. Omówienie i zaopiniowanie pisma Wspólnoty Mieszkaniowej z ul. Kościuszki w sprawie miejsc postojowych (pismo nr 13491/2022)
  5. Omówienie i zaopiniowanie wniosków złożonych przez pana T. S. dotyczących zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadań inwestycyjnych na osiedlu Jabłonna.
  6. Sprawy różne, wolne wnioski.
  7. Zakończenie obrad.