Komisja Inwestycji i Gospodarki Miejskiej

Autor: Biuro Rady Miasta

26/04/2022 16:00

Posiedzenie Komisji Inwestycji i Gospodarki Miejskiej odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2022 r. (wtorek) o godz. 16:00. Posiedzenie Komisji zostanie przeprowadzone w trybie zdalnym, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość z Urzędu Miasta Otwocka przy ul. Armii Krajowej 5  w Otwocku.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
  3. Przedstawienie i omówienie możliwości realizacji ulicy Kwiatowej (email z dnia 29.03.2022 r., nr 9616/2022).
  4. Przedstawienie i omówienie pisma w sprawie linii energetycznej w ul. Turystycznej (pismo z dnia 17.03.2022 r., nr 8603/2022).
  5. Przedstawienie i omówienie pisma w sprawie opłat targowych na terenie Otwocka (pismo z dnia 30.03.2022 nr 9771/2022).
  6. Sprawy różne, wolne wnioski.
  7. Zakończenie obrad.