Komisja Inwestycji i Gospodarki Miejskiej

Autor: Biuro Rady Miasta

22/10/2021 16:00

Posiedzenie Komisji Inwestycji i Gospodarki Miejskiej odbędzie się w dniu 26 października 2021 r. (wtorek) o godz. 16:00.

Posiedzenie Komisji zostanie przeprowadzone w trybie zdalnym, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość z Urzędu Miasta Otwocka przy ul. Armii Krajowej 5 w Otwocku.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
  3. Przedstawienie i omówienie działań podejmowanych w celu rozbudowy i modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta Otwocka.
  4. Sprawy różne, wolne wnioski.
  5. Zakończenie obrad.