Komisja Inwestycji i Gospodarki Miejskiej

Autor: Biuro Rady Miasta

14/06/2021 16:00

Wyjazdowe posiedzenie Komisji Inwestycji i Gospodarki Miejskiej odbędzie się w dniu 16 czerwca 2021 r. (środa) o godz. 16:00.

Rozpoczęcie posiedzenie Komisji nastąpi przy bramie wjazdowej na składowisko AMEST OtwockSp. z o.o.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
  3. Wizytacja składowiska odpadów AMEST Otwock Sp. z o.o.
  4. Zakończenie obrad.