Komisja Inwestycji i Gospodarki Miejskiej

Autor: Biuro Rady Miasta

07/05/2021 17:00

Posiedzenie Komisji Inwestycji i Gospodarki Miejskiej odbędzie się w dniu 11 maja 2021 r. (wtorek) o godz. 17:00.

Posiedzenie Komisji zostanie przeprowadzone w trybie zdalnym, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość z Urzędu Miasta Otwocka przy ul. Armii Krajowej 5 w Otwocku.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
  3. Omówienie pisma z dnia 15.04.2021 r. (5484/21/DI) p. M. B. dotyczącego doświetlenia ulicy między ul. Nową i Rakową.
  4. Omówienie pisma z dnia 01.04.2021 r. (4848/21/DI) p. U. P. dotyczącego naprawy podjazdu przy ul. Bagatela.
  5. Omówienie pisma z dnia 10.03.2021 r. (77/21/email) p. M. B. w sprawie wymiany chodnika przy ul. Kupieckiej (róg ul. Staszica).
  6. Omówienie pisma z dnia 24.02.2021 r. (3077/21/DI) mieszkańców ul. Bocianiej w sprawie remontu ulicy.
  7. Omówienie pisma z dnia 15.04.2021 r. (5349/21/DI) p. B.N. i p. M. H. z ul. Jaśminowej w sprawie wstrzymania prac związanych z wyposażeniem osiedla w internet światłowodowy.
  8. Sprawy różne, wolne wnioski.
  9. Zakończenie obrad.