Komisja Inwestycji i Gospodarki Miejskiej

Autor: Biuro Rady Miasta Renata Trzpil

22/02/2021

Posiedzenie Komisji Inwestycji i Gospodarki Miejskiej odbędzie się w dniu  25 lutego 2021 r. (czwartek) o godz. 16:00.

Posiedzenie Komisji zostanie przeprowadzone w trybie zdalnym, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość z Urzędu Miasta Otwocka przy ul. Armii Krajowej 5 w Otwocku.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
  3. Rozpatrzenie pisma z Krajowej Szkoły Skarbowości filia w Otwocka z dnia 18.01.2021 r.(nr pisma 810/21/DI).
  4. Rozpatrzenie pisma p. W. P. z dnia 15.01.2021 r. (nr 753/21/DI).
  5. Rozpatrzenie wniosku radnego Andrzeja Gurdziela z dnia 11.01.2021 r. (379/21/DI).
  6. Rozpatrzenie pisma p. M. R. z dnia 29.01.2021 r. (nr 1511/21/DI).
  7. Rozparzenie pisma Szkoły Podstawowej nr 4 w Otwocku z dnia 11.02.2021 (2429/21/DI).
  8. Sprawy różne, wolne wnioski.
  9. Zakończenie obrad.