Komisja Inwestycji i Gospodarki Miejskiej

Autor: Biuro Rady Miasta Renata Trzpil

25/01/2021

Posiedzenie Komisji Inwestycji i Gospodarki Miejskiej odbędzie się w dniu 28 stycznia (czwartek) 2021 r. o godz. 18.00.

Posiedzenie Komisji zostanie przeprowadzone w trybie zdalnym, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość z Urzędu Miasta Otwocka przy ul. Armii Krajowej 5 w Otwocku.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
  3. Omówienie wniosku M. i T. G dotyczącego ul. Sasanki.
  4. Omówienie bieżących inwestycji realizowanych na terenie Miasta Otwock.
  5. Sprawy różne, wolne wnioski.
  6. Zakończenie obrad.