Komisja Inwestycji i Gospodarki Miejskiej

Autor: Biuro Rady Miasta

19/05/2020

Oosiedzenie Komisji Inwestycji i Gospodarki Miejskiej odbędzie się w dniu 20 maja 2020 r. (środa) o godz. 16:00 w Szkole Podstawowej Nr 4 im. Józefa Piłsudskiego przy ul. Szkolnej 31 w Otwocku (sala gimnastyczna).

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie akceptacji kryteriów i trybu wynajmu mieszkań wybudowanych przez Otwocki Zakład Energetyki Cieplnej Spółka
    ograniczoną odpowiedzialnością. w Otwocku z finansowaniem zwrotnym Banku Gospodarstwa Krajowego.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Otwock
  (ul. A. Krajowej 4).
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XI/89/19 Rady Miasta Otwocka z dnia 22 maja 2019r. w sprawie powierzenia Otwockiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Otwocku zadania własnego Miasta Otwocka dotyczącego budowy, prowadzenia i utrzymania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).
 6. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Otwock
  (ul. Zaciszna 10A).
 7. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania planu adaptacji do zmian klimatu.
 8. Sprawy różne, wolne wnioski.
 9. Zakończenie obrad.