Komisja Inwestycji i Gospodarki Miejskiej

Autor: Biuro Rady Miasta

09/03/2020 16:30

Posiedzenie Komisji Inwestycji i Gospodarki Miejskiejodbędzie się w dniu 11 marca 2020 r. (środa) o godz. 16:30 w auli Urzędu Miasta Otwocka.

 Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
  3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Otwock.
  4. Omówienie akcji pn. „Wiosenne Sprzątanie”.
  5. Rozpatrzenie pisma mieszkanki Otwocka Pani J. W.  z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie przyłącza wodno-kanalizacyjnego.
  6. Rozpatrzenie pisma mieszkańców ulicy Łąkowej z dnia 24 lutego 2020 roku.
  7. Sprawy różne, wolne wnioski.
  8. Zakończenie obrad.