Komisja Inwestycji i Gospodarki Miejskiej

Autor: Biuro Rady Miasta

21/02/2020

Posiedzenie Komisji Inwestycji i Gospodarki Miejskiej odbędzie się w dniu  24 lutego 2020 r. (poniedziałek) o godz. 17:00 w Auli Urzędu Miasta Otwocka.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
  3. Wybór wiceprzewodniczącego komisji.
  4. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu u chwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Otwock na czas określony.
  5. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Otwock na czas określony.
  6. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych będących w posiadaniu Otwockiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Otwocku na lata 2020-2022”.
  7. Sprawy różne, wolne wnioski.
  8. Zakończenie obrad.