Komisja Inwentaryzacyjna

Autor: Biuro Rady Miasta

20/12/2022 15:30

Posiedzenie – zamknięte doraźnej Komisji Inwentaryzacyjnej kodbędzie się w dniu 22 grudnia 2022 r. o godzinie 15:30 w siedzibie Urzędu Miasta Otwocka przy
ul. Armii Krajowej 5 w budynku A, Aula I piętro. 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
  3. Podpisanie kart inwentaryzacyjnych.
  4. Sprawy różne, wolne wnioski.
  5. Zakończenie obrad.