Komisja Inwentaryzacyjna

Autor: Biuro Rady Miasta Magdalena Kniaziewicz

18/07/2019 16:00

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie – zamknięte doraźnej Komisji Inwentaryzacyjnej, które odbędzie się w dniu 22 lipca 2019 r. o godzinie 16:00 w siedzibie Urzędu Miasta Otwocka przy ul. Armii Krajowej 5 w budynku A, Aula I piętro. 

 Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
  3. Podpisanie kart inwentaryzacyjnych.
  4. Zaopiniowanie wystąpienia do Wojewody w trybie art. 13 ust. 2 z dnia 19 października 1991 r. ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.
  5. Zapoznanie członków Komisji z przesłanymi wnioskami do Wojewody Mazowieckiego i otrzymanymi decyzjami.
  6. Sprawy różne, wolne wnioski.
  7. Zakończenie obrad.