Komisja Inwentaryzacyjna

Autor: Biuro Rady Miasta

13/05/2020

Zamknięte posiedzenie doraźnej Komisji Inwentaryzacyjnej odbędzie się w dniu 14 maja 2020 r. o godzinie 15:30 w Szkole Podstawowej Nr 4 im. Józefa Piłsudskiego przy ul. Szkolnej 31 w Otwocku (sala gimnastyczna).

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
  3. Podpisanie karty inwentaryzacyjnej dot. dz. Ew. nr 169 z obr. 120.
  4. Zapoznanie członków Komisji z przesłanymi wnioskami do Wojewody Mazowieckiego i otrzymanymi decyzjami w trybie ustawy z dnia 10 maja 1990 r.
  5. Sprawy różne, wolne wnioski.
  6. Zakończenie obrad.