Komisja Inwentaryzacyjna

Autor: Administrator serwisu

09/11/2017 18:00

Posiedzenie Komisji Inwentaryzacyjnej odbędzie się w piątek 10 listopada 2017 roku o godzinie 18:00 w sali 5a bud. C Urzędu Miasta Otwocka.

Proponowany porządek obrad Komisji Inwentaryzacyjnej:
1. Sprawy organizacyjne i porządkowe:
a) otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
b) przyjęcie porządku obrad.

2. Zapoznanie się z kartami inwentaryzacyjnymi oraz podpisanie kart dot. nieruchomości:
a) położonej w Otwocku przy ul. Szpitalnej, oznaczonej jako dz. ew. nr 7/13 w obr. 54 zabudowanej budynkiem mieszkalnym, będącym w administracji ZGM oraz jak dz. ew. nr 19/2 w obr. 54, stanowiącej część drogi gminnej, ul. Szpitalną,
b) położonej w Otwocku przy ul. Armii Krajowej, oznaczonej jako dz. ew. nr 2/3 w obr. 50, stanowiącej część drogi gminnej, ul. Armii Krajowej;
c) położonej w Otwocku przy ul. Staszica 5/7, oznaczonej jako dz. ew. nr 90/10 w obr. 43, stanowiącej działkę niezabudowaną;

3. Poinformowanie komisji o wnioskach komunalizacyjnych przesłanych do Wojewody Mazowieckiego.

4. Sprawy różne, wolne wnioski.

5. Zakończenie obrad.