Komisja Gospodarki Miejskiej wraz z Komisją Budżetu i Inwestycji

Autor:

26/02/2016 17:00

odbędzie się w środę (02.03.2016 r.) o godz. 17:00 w Auli Urzędu Miasta Otwocka, bud. A

Proponowany porządek obrad:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Omówienie współpracy Miasta Otwocka oraz Powiatu Otwockiego w 2016 r w oparciu
    o zapisy budżetowe ww. jednostek samorządowych.
  3. Omówienie stanu realizacji inwestycji i remontów wykonywanych w ramach budżetu Miasta Otwocka na rok 2016.
  4. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: wprowadzenia zmian
    w Uchwale Budżetowej na 2016 rok.
  5. Sprawy różne, wolne wnioski.
  6. Zakończenie obrad.