Komisja Gospodarki Miejskiej oraz Komisja Budżetu i Inwestycji

Autor:

12/04/2017 18:00

posiedzenie połączonych Komisji Gospodarki Miejskiej oraz Komisji Budżetu i Inwestycji odbędzie się w środę 19 kwietnia 2017 roku o godz. 18.00 w bud. A Auli Urzędu Miasta Otwocka.

Proponowany porządek obrad połączonych Komisji Gospodarki Miejskiej oraz Komisji Budżetu i Inwestycji:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Przedstawienie prezentacji, koncepcji i opracowań projektowych związanych z planowaną inwestycją pn. „Galeria Kupiecka”- lok. przy zbiegu ul. Kupieckiej i ul. Staszica oraz rozpatrzenie pisma o oznaczeniu: WGGR.6840.2.1.2017, dotyczącego zaopiniowania wniosku w sprawie nabycia w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowej ozn. jako dz. ew. nr 194/10 z obr. 43 o pow. 380 m.
  3. Sprawy różne, wolne wnioski.
    1. Zakończenie obrad.