Komisja Gospodarki Miejskiej

Autor: Administrator serwisu

25/07/2016 14:00

posiedzenie Komisji Gospodarki Miejskiej odbędzie się
w czwartek 28 lipca 2016 roku o godz. 1400
w bud. C pok. 5A Urzędu Miasta Otwocka.

Proponowany porządek obrad Komisji Gospodarki Miejskiej:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Otwock.
  3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Otwock.
  4. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu garaży stanowiących własność Gminy Otwock.
  5. Rozpatrzenie pisma z dnia 18.07.2016 r. w sprawie wykupu działki wraz z budynkiem przy ul. Matejki 2a.
  6. Rozpatrzenie wniosku z dnia 19.07.2016 r. w sprawie modernizacji ulicy Rybnej.
  7. Omówienie i zatwierdzenie planu pracy Komisji Gospodarki Miejskiej na 2016 rok.
  8. Sprawy różne, wolne wnioski.
  9. Zakończenie obrad.